یکی از اقدامات موثر جهت حمایت از کشاورزان و باغداران عزیز در منطقه ، احداث سردخانه با دو هدف 1- نگهداری میوه 2- جلوگیری از فاسد شدن و ضایع شدن است.
با توجه به پیشرفت دانش ساخت فیلتر در کار خانجات صاحب نام درسراسر دنیا همواره تولید با اسناندارد های روز موجب عرضه برتر و اعتماد مشتری می گردد.
شناختی که بیشتر مردم از کترینگ ها دارند، این است که کترینگ ها مسئولیت تهیه غذا برای انواع مجالس را برعهده دارند که این خدمات مجالس می تواند، شامل مجالس عروسی، مهمانی، سمینار، تولد، جشنواره و… باشد که در این بین مجالس عروسی بیشتر در جامعه هدف کترینگ ها قرار دارند.
موسسه امن آوران سبزکوش تحت نظارت پلیس پیشگیری انجام وظیفه می نماید و علاوه بر اجازه استفاده از تجهیزات خاص توسط نگهبانان، یگانهای انتظامی محل موظف به سرکشی، کنترل، آموزش و پیگیری درخواست های نگهبانان می باشند.